Et av de største prosjektene som er gjort i Gaula: Restaurerer ødelagte sjøørretbekker

Skal bidra til å øke bestanden av laks og sjøørret.

Bestandsutviklingen av laks og sjøørret har vært nedslående lesing.   Foto: Morten Andrè Bergan

Nyheter

I årene frem mot 2028 skal det settes inn tiltak i Gaulavassdraget for å bedre vilkårene for laks og sjøørret. Allerede til høsten starter prosjektet, samtidig som Nye Veier AS starter utbyggingen av E6 mellom Kvål og Melhus.