Slik blir det nye kollektivtilbudet: Nå må du bytte buss på Tiller

Atb endrer bussrutene fra høsten.

Nå blir det endringer i rutetilbudet.   Foto: Atb

Nyheter

Trondheimsområdet vokser, og det innebærer en endring i kollektivsystemet i Trøndelag. Med et mål om å få flere til å reise kollektitivt betyr det at det i 2050 regnes med 50 millioner reiser i året med buss.