Legger til rette for nytt steinbrudd i Midtre Gauldal

Midtre Gauldal kommune vedtok reguleringsplanen for Furukollen og Olaplassen 20. september i fjor. Nå har saken kommet et par steg videre.

Olaplassen er et lite engstykke som ligger ved fylkesvei 630 like nord for Engan.  Foto: Ramlo Sandtak

Nyheter

Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av steinbrudd og masseuttak med tilhørende virksomhet, bebyggelse, anlegg og ny atkomstveg. Planen skal også ivareta den eksisterende skytebanen i Furukollen og den eksisterende atkomstvegen til Furukollen.