Nasjonal ramme for vindkraft:

Turistforeningen er bekymret for flere turområder i Gauldalen

Turistforeningene i Trøndelag mener NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft er katastrofalt for naturen og friluftslivet i turområder i Melhus og Midtre Gauldal.

Kråkfjellet er et av områdene turistforeningene i Trøndelag er bekymret for når det gjelder vindkraftutbygging.   Foto: Arkivfoto

Nyheter

Mandag ble utkastet til nasjonal ramme for vindkraft på land overrakt til Olje- og energidepartementet (OED). Av totalt 13 utpekte områder får Trøndelag tre.