Bane Nor satser millioner på nytt togspor på Ler

Bane Nor investerer 240 millioner kroner i nytt togspor på Ler for å få mer gods over fra vei til jernbane.

VED SPORET: Ved Ler togstopp vil det skje store endringer det kommende året. Prosjektleder Ola Grendal i Bane Nor, anleggsleder Ole Stian Korsgaden i Baneservice og byggeleder Sondre Overaae Spets i Bane Nor. 

Nyheter

– Ler kryssingsspor er et prioritert prosjekt i Bane Nors godsstrategi. Prosjektet er forankret i Nasjonal Transportplan 2018 – 2029, der samfunnsmålet er å få overført mer godstransport fra vei til sjø og bane. Prosjektet skal bidra til det grønne skiftet. Dermed slipper en så mye tungtrafikk på veien gjennom Ler. Det blir også økt punktlighet og økt sikkerhet for dem som ferdes her, sier prosjektleder Ola Grendal i Bane Nor.