Gikk tom for bensin og nødlandet på Gaula

Oppdraget var en rutinemessig treningstur, såkalt «navigering i lende». Men det blåste ganske sterkt, og flygerne var blitt advart.

VED FLYET: Nå er ikke singsåsbyggen de som verken lar seg imponere eller overraske, men akkurat den dagen syntes det som om hele bygda måtte bort til flyet og ta på det. Først litt avventende, men etter hvert mer dristig.  Foto: Privat

Nyheter

Onsdag før skjærtorsdag i 1951 ligger skyene ganske så lavt nede i Gauldalen, vinden var sterk - ikke så kaldt, men likevel: påskeværet syntes å la vente på seg. Den snart 9-årige Per Eivind Aunøien var i lag med en kompis da det gikk rykte om at et fly hadde landet på elveisen rett foran våningshuset på heimgården hans.