Flertall for nytt nominasjonsmøte i Arbeiderpartiet

Melhus Arbeiderparti har nettopp vedtatt at det skal startes en ny nominasjonsprosess.

Beate Johansen (t.v) foreslo at det skal holdes et nytt nominasjonsmøte mens Lena Trotland foreslo at den nye nominasjonsprosessen skulle dreie seg om å fylle de 12 tomme plassene. I midten partileder Einar Gimse-Syrstad. De teller stemmene fra de 97 som møtte opp. Også nyinnmeldte medlemmer fikk stemme på det ekstraordinære årsmøtet. 

  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Det ekstraordinære årsmøtet i Melhus Arbeiderparti har med 68 mot 27 stemmer at det skal startes en ny nominasjonsprosess. To stemte blankt.

Mindretallet ville at resultatet av det første nominasjonsmøtet skulle aksepteres, og at det skulle settes i gang en prosess for å fylle plassene til de 12 som har trukket seg.

- Noen av oss vil ha en ny kaptein. Det handler ikke om å kaste sittende ordfører, sa Pernille Wahlberg som ble valgt til Melhus Arbeiderpartis ordførerkandidat under nominasjonsmøtet på Kvål. Nå blir det altså ny prosess. 

 

Det ekstraordinære årsmøtet ble torsdag kveld holdt på Lundamo ungdomsskole, og 97 møtte opp. To stemte blankt. Melhus Arbeiderparti har 341 medlemmer og har ifølge partilederen hatt solid medlemsvekst i det siste.

Harde ord

Før avstemninga var det flere innlegg, og det falt også harde ord om dem som har uttalt seg i aviser og på sosiale medier etter nominasjonsmøtet på Kvål.

Som tidligere omtalt ble det under nominasjonsmøtet flertall for å sette Pernille Wahlberg på førsteplassen i stedet for sittende ordfører Gunnar Krogstad som en enstemmig nominasjonskomite hadde satt på topp. Wahlberg endte på førsteplassen etter et benkeforslag, og Bjørn Nervik sa på det ekstraordinære årsmøtet at det er en demokratisk rett å få sette fram benkeforslag. Han avviste at Melhus er et enestående eksempel når det gjelder nominasjon.

Bjørn Nervik var blant dem som tok ordet. T.v referent Gunn Inger Løvseth og partileder Einar Gimse-Syrstad. 

 

- Det finnes ikke et eneste eksempel der benkeforslag knyttes til kupp og uredelig spill. Glem ikke at forslaget om dette møtet kom som et benkeforslag. Jeg ser ingen grunn til å være med i en organisasjon som hetser partivenner på Facebook, sa Nervik.


Om nominasjonssjokket: - Vi beklager at forslaget ikke ble satt frem på et tidligere tidspunkt

Ingunn Nervik Isaksen forteller at flere mente at Pernille Wahlberg var en bedre ordførerkandidat enn Gunnar Krogstad, og at det ble varslet om dette.

 

Gunnar Krogstad står ved bordet med sambygdinger fra Hovin. 

Jens Otto Havdal er blant dem som har reagert kraftig på at det kom et benkeforslag på nominasjonsmøtet, og han sa i sitt innlegg at han engasjerte seg etter nominasjonsmøtet fordi han mente at noen få sentrale i partiet planla benkeforslaget i det stille.


- Nå er vi på sporet igjen

Gunnar Krogstad er fornøyd med at et flertall i Arbeiderpartiet vil ha en ny nominasjonsprosess igjen.

 

- Er det den demokratiske måten vi skal drive på. Er vi stolte av det. Det som skjedde utløste stor frustrasjon, og førte til at 12 trakk seg. Å gå til valg uten noen fra Hovin eller Hølonda er politisk selvmord. Slik jeg ser det, er Melhus i et politisk uføre, sa Havdal.

Under årsmøtet satte Eva Jenssen fram forslag om skriftlig avstemning, og dette ble fulgt opp. Årsmøtet var åpent slik at pressen kunne være til stede.


Planen var at Pernille Wahlberg skulle ta over som ordfører om fire år

Nominasjonskomiteen i Melhus Arbeiderparti så for seg at Pernille Wahlberg kunne bli en god varaordførerkandidat, og så rykke opp til topps.


Videre prosess

Det ekstraordinære årsmøtet har vedtatt at lokallagene innen 12. februar skal sende inn forslag på ordfører- og varaordførerkandidat samt ytterligere kandidater de ønsker å foreslå til nominasjonskomiteen. 26. februar blir det nominasjonsmøte for ordfører- og varaordførerkandidat. For resten av lista blir det nominasjonsmøte 21. mars. Fristen for å levere inn valglista er 31. mars.

Den nye  nominasjonskomiteen består av Bente Estenstad (leder), Jørn Ove Moen, Eva Jenssen, Sofie Kvernberg, Torodd Grytdal, Anna Schei Holdbakk og Stig Ler. De satte seg ned til det første møtet i komiteen etter at det ordinære årsmøtet var slutt.


- Kan hende at andre er mer egnet som ordførerkandidat

Pernille Wahlberg reagerer på at nominasjonsmøtets vedtak er satt til side.

 

Vil ha ny nominasjonsprosess i Melhus Arbeiderparti

Et flertall under et medlemsmøte ber om at det settes i gang en ny nominasjonsprosess i Melhus Arbeiderparti etter at ordfører Gunnar Krogstad ble vraket.Ny kamp om toppen i Melhus Ap

Pernille Wahlberg håper at det ekstraordinære årsmøtet i partiet avviser en ny nominasjonsprosess.