– Alkoholtradisjonen blant størenelevene er ikke verdt å ta vare på

– Alkohol er en nervegift. Hjernen til ungdomsskoleelevene er fortsatt under utvikling, og alkohol kan påvirke denne utviklingen negativt, sier helsesykepleier Camilla Aamodt.

BEKYMRET: Helsesykepleier Camilla Aamodt og elevrådsleder Maja Enlid kommenterer Ungdataundersøkelsen.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

41 prosent av elevene som har deltatt i Ungdataundersøkelsen ved Støren ungdomsskole opplyser at de har drukket alkohol. I hele Norge er det kun ungdomsskoleelevene i Meråker som sier de drikker like mye. Landsgjennomsnittet er på 12 prosent. Undersøkelsen viser også at 76 prosent av tiendeklassingene ved Støren ungdomsskole sier at de får lov til å drikke av foreldrene.