Tre barnehager i Midtre Gauldal får dispensasjon fra pedagognormen

– I Midtre Gauldal er det tre barnehager som har søkt om dispensasjon fra pedagognormen dette barnehageåret, og alle tre har fått innvilget dispensasjon, sier kommunalsjef Toril Grøtte.

KOMMUNALSJEF: Toril Grøtte forteller om dispensasjonen fra pedagognormen.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

Barnehagene Grøtte snakker om ligger i Budal og på Støren og Liøya. Bakgrunnen er at forskriften om pedagogisk bemanning i barnehagene ble endret fra 1. august 2018.