Kåret vinnere i pepperkakekonkurransen

Ordføreren foreslo at neste års bakere lar seg inspirere av sentrumsplanen for Melhus.

Juryens pris gikk til Tambartun barnehage. 

Nyheter

Under Melhus skolekorps Jul i Melhus på lørdag, var det blant annet kåring av vinnere i pepperkakekonkurransen. Ordfører Gunnar Krogstad var leder for juryen, og fortalte at det var litt av en jobb å finne en vinner fordi det var også utrolig gode bidrag.

- Også i år har skoler og barnehager i hele kommunen lagt ned en kjempeinnsats i å lage peppperkakehus. Eller "hus" - det er jo hele kunstverk som åpenbart er blitt til gjennom en grundig planlegging og en god gjennomføring. Vi holder jo for tida på med en sentrumsplan for Melhus, og det er et lignende arbeid men i litt større skala. Kanskje noen lager en pepperkakelandsby neste år som viser hvordan Melhus sentrum skal bli, sa Krogstad i talen etter de to familieforestillingene.


Disse fikk økonomisk støtte fra formannskapet

Politikerne bestemte for å gi en hjelpende hånd til tre prosjekter.

 

Juryens pris gikk til Tambartun barnehage for bidraget "Spurveslottet" mens publikumsprisen gikk til Gimse SFO. Publikum var fascinert av bidraget som viste Gimse skole, og bidraget hadde med en tekst om at skolen skal rives.

Publikumsprisen gikk til Gimse skoles SFO, 

 

Ordføreren ga rosende ord til Melhus skolekorps og alle som hadde stått på for å gjøre arrangementet mulig.

- Jul i Melhus er et svært positivt tiltak, både for Melhus sentrum og for områdene omkring. Og det var nok mye av grunnen til at kommunen ga et betydelig bidrag til dette arrangementet i år, sa Krogstad.

Pepperkaketoget fanget barnas interesse. 

 

Det var svært godt oppmøte under Jul i Melhus i år, og Anders Eggen fra Melhus skolekorps var meget godt fornøyd med oppslutninga.

- Jeg er veldig godt fornøyd med at så mange kom, og Jul i Melhus er blitt et treffpunkt før jul. Flere av bodselgerne opplevde å være utsolgt tidlig på dagen. Under slike arrangementer får unger og ungdom prøve ulike ferdigheter, og da bygger de gode relasjoner, sier Eggen.

Til slutt i arrangementet ble julegrana foran rådhuset tent.