Frokostmøte om sentrumsplan

Næringslivet ønsker å uttale seg om den kommende sentrumsplanen for Melhus.

MER KOLLEKTIVT: Politikerne ønsker å få ned bilbruken i Melhus sentrum. Samtidig åpnes det for 3900 nye boenheter. 

Nyheter

Sentrumsplanen er tema når Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) avdeling Melhus har frokostmøte på onsdag. Møtet er i Melhusbanken. Ordfører Gunnar Krogstad og planlegger Kjersti Dahlen Stæhli kommer for å presentere planen.


Kan få 12 etasjer høye bygg

Både Melhustunet og Melhusbanken kan ha blitt bønnhørt av Melhus formannskap.Sentrumsplanen: Høyere bygg og færre biler

Næringsforeninga er glad for at sentrumsplanen i Melhus endelig kommer, men mener at politikerne må tillate høybygg.

 

Som tidligere omtalt har formannskapet vedtatt å sende ut et forslag til sentrumsplan på høring, og ordfører Krogstad har understreket at han ønsker å høre publikums og utbyggeres mening om planforslaget. Byggehøyde, torgstruktur og mengden grøntområder er blant temaene som er ventet å skape et særlig engasjement.

Fra NiT stiller næringspolitisk leder Børge Beisvåg som foredragsholder, og han vil ta for seg momentene næringsforeninga som høringsaktør samt foreningas erfaring med sentrumsplaner.


Kan måtte betale for bru og veier i Melhus sentrum

Dersom melhuspolitikerne sier ja til de foreslåtte bruene, veiene samt parkeringshus og sykkelhotell, kan det bli en gedigen regning til utbyggere.