Mann omkom i kollisjon på E6 på Ler

Lastebil og personbil kolliderte.
Nyheter

En mann omkom i en frontkollisjon på E6 sør for Ler. Den første meldingen om kollisjonen kom klokka 14.43, og klokka 16.07 bekreftet politiet at én mann omkom i ulykken.

Ulykken skjedde ved autorasten like sør for Ler.

- Alvorlig ulykke

Innsatsleder Stig Ønsøyen i Gauldal Brann og redning opplyser at det er en lastebil og en personbil som har kollidert. Det satt én person i hvert av kjøretøyene som var involvert.

- Det er en alvorlig kollisjon, sa Onsøyen til Trønderbladet klokka 15.42. På ulykkesstedet ventet de da på at ulykkesgruppa fra vegvesenet skulle komme til stedet.

Lange køer

Etter ulykken ble det raskt lange køer på E6, men politiet skrev klokka 15.01 at de dirigerte trafikken forbi ulykkesstedet.

Veitrafikksentralen opplyser klokka 15.22 at politiet leder trafikken over på gangveien. Men det er anbefalt omkjøring for personbiler på vestsiden av Gaula. Store kjøretøy i nordgående retning anbefales å ta av E6 ved Berkåk og kjøre fv 700, fv 65 og E39.

Mange ulykker

Kollisjonen har skjedd på en ulykkesbelastet del av E6. Siden iden 2000 har det vært over 50 ulykker på E6 mellom Kvål og Hovin. Melhusordfører Gunnar Krogstad mener det trengs tiltak for å få færre ulykker, og har fått gehør for dette hos Statens vegvesen.