Trafikken kan bli hindret inn og ut av Trondheim

Det vil bli kjørt militære kolonner mellom Klettkrysset og Trondheim lørdag.

Det er ikke tillatt å kjøre forbi militære kjøretøy som er merket med militær kolonne, sjøl om de ikke følger fartsgrensa. Foto: Forsvaret/Torbjørn Kjosvold. 

Nyheter

I forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture vil det lørdag 3. november kjøres militære kolonner, opplyser Statens vegvesen. Størstedelen av trafikken vil være i Nord-Trøndelag og Østerdalen, men følgende veger vil bli berørt i området sør for Trondheim:

1 kolonne E6 Værnes – Leinstrand, E39 Leinstrand – Orkanger kl. 07.00 – 08.24

1 kolonne E39 Orkanger – Leinstrand, E6 Leinstrand – Værnes kl. 11.00 – 12.24

1 kolonne E39 Orkanger – Leinstrand, E6 Leinstrand – Værnes kl. 14.30 – 15.54

Farten kan være lavere enn fartsgrensen på stedet, og kolonnene vil bestå av inntil tolv kjøretøy.

Vegvesenet påpeker at trafikken kan gå saktere, og trafikanter i området bør beregne ekstra kjøretid. Det er heller ikke lov å hindre eller forstyrre en militær kjøretøykolonne, ved for eksempel forbikjøring.