Vil bygge i åtte etasjer

Melhusbanken har planlagt å bygge ei åtte etasjer høy blokk i Melhus sentrum, men møter foreløpig uvilje hos politikerne.

UTBYGGING: Banksjef Ragnar Torland og assisterende banksjef Jarle Gustad foran den eldste delen av bankbygget.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Melhus formannskap har gitt seg selv en to uker lang tenkepause når det gjelder områdeplanen for Melhus sentrum. Byggehøyder i Melhus sentrum er ventet å bli et politisk stridstema, og foreløpig er politikerne svært forsiktig med å si hva de mener skal være maksimal byggehøyde. Derimot vil ordføreren framheve at sentrumsplanen har potensial for 3900 boliger, og at det burde være tilstrekkelig i lang tid.