Vil bygge i åtte etasjer

Melhusbanken har planlagt å bygge ei åtte etasjer høy blokk i Melhus sentrum, men møter foreløpig uvilje hos politikerne.

UTBYGGING: Banksjef Ragnar Torland og assisterende banksjef Jarle Gustad foran den eldste delen av bankbygget. 

Nyheter

Melhus formannskap har gitt seg selv en to uker lang tenkepause når det gjelder områdeplanen for Melhus sentrum. Byggehøyder i Melhus sentrum er ventet å bli et politisk stridstema, og foreløpig er politikerne svært forsiktig med å si hva de mener skal være maksimal byggehøyde. Derimot vil ordføreren framheve at sentrumsplanen har potensial for 3900 boliger, og at det burde være tilstrekkelig i lang tid.