Stenger Gimse bru for biler

Nå kommer den etterlengtede veibelysninga på plass.

Gimse bru forbinder vestsida og østsida av Melhus sentrum. Det er omkjøringsmulighet via Melhusbrua.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Melhus kommune melder på sin nettside at Gimse bru stenges for biler fra onsdag og til og med fredag på dagtid. Stenginga for biler kan ifølge kommunen bli forlenget slik at brua er stengt for biler også et par dager uka etter.


Graving for bedre gatelys

Melhus kommune skal bruke 850.000 kroner på nye gatelys i Melhus sentrum.

 

Årsaken til stenginga for biler er at veibelysninga skal opp. Kommunen vil at brua skal være tom for biler under monteringa av hensyn til sikkerheten for fotgjengere, syklister og montører. Trønderbladet har tidligere skrevet om at det skal settes opp veilys på utvalgte strekninger, og deriblant på Gimsvegen og på Gimse bru. Kommunen skal bruke store summer på utbedring, og bare på strekninga Gimsvegen-Strandvegen vil det gå med nesten en million kroner. Bedre veibelysning har vært etterlengtet ifølge brukere av brua.


Vannledningen reparert:

Fant ikke årsaken til sprekken

Hovedvannledningen var reparert klokka 20, og en time etter var vannet tilbake hos Kuhaugen-beboerne.Tusenvis av kummer blir registrert

Fire arbeidslag drar rundt i fire kommuner.Flere skal gå i Melhus sentrum

Færre biler og mer tilrettelegging for barnefamilier, er Asplan Viaks anbefaling for Melhus sentrum.