Ett år med anleggsarbeid i Soknedal

Tunnelarbeiderne er kommet halvveis, og ellers er det også god framdrift på E6 i Soknedal

Dronebilde fra Soknedal sentrum.  Foto: Statens vegvesen

Nyheter

– Etter ett års anleggsarbeid har vi jevn og god framdrift i alle deler av prosjektet. Entreprenørene våre har stor aktivitet på hele den kommende vegtraseen. Så langt er prosjektet i rute, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen til vegvesenets nettside.

1,6 milliarder

Det er altså ett år siden bygging av E6 i Soknedal startet og dette ble markert ved at ordfører Sivert Moen fikk fyre av den første tunnelsalven. Denne strekninga bygges av Statens vegvesen, og ny E6 skal erstatte dagens strekning som er ulykkesbelastet. E6 Soknedal er ventet ferdig i 2020, og er anslått å koste 1,6 milliarder kroner. Lengden er 6,5 kilometer. Litt under halvparten av kostnadene for denne veistrekninga skal finansieres gjennom bompenger.


Karol fikk kjøre boreriggen

Åpen dag på E6-anlegget i Soknedal ble en suksess med nesten 200 besøkende.

 

200 personer jobber på anlegget, og E6-bygginga har gitt arbeid til store og små firma. AF Gruppen ble valgt som hovedentreprenør.


Legger om E6 i Soknedal

Denne uka legges deler av E6 i Soknedal over til en fylkesvei, og i midten av juli blir det anleggspause.

 

Tunnelen

Blant oppgavene er å bygge Soknedalstunnelen. Statens vegvesen opplyser at anleggsarbeiderne er kommet halvveis i drivinga av tunnelen, og at det ventes gjennomslag i februar neste år. Fra den ene kanten har tunnelarbeiderne kommet 1106 meter og fra nordsida 805 meter ifølge vegvesenet.


Internettet er tilbake i Soknedal

Gravearbeid kom i gang på anleggsområdet torsdag kveld, og fredag var nettet tilbake.

 

Utsprenging av tunnel fører til at det blir masser til overs. Statens vegvesen har inngått avtale med Nye Veier om at overskuddsmasser kan kjøres til Hovin, og ifølge vegvesenet er det så langt fraktet 150.000 kubikkmeter masse dit. Disse massene skal brukes når ny E6 forbi Hovin skal bygges.

Deponiet på Hovin.  Foto: Statens vegvesen

 

Veiarbeidet setter sitt preg på Soknedal sentrum, og er også merkbar for bilistene. Tidligere i uka ble E6 helt stengt i noen minutter mens sprenginga pågikk.

SENTRUM: Anleggsarbeidet setter sitt preg på blant annet Soknedal sentrum.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

 

Stenger E6 i Soknedal

Sprenging fører til at E6 i Soknedal må stenges mandag kveld.