Melhus vil bestemme selv

Kommunestyret går med på forhandlinger om byvekstavtalen, men vil ikke gi opp selvstendigheten.

BESTEMT: Varaordfører Stine Estenstad (H) mener at Melhus må forsvare sin posisjon som selvstendig kommune i de kommende forhandlingene om byvekstavtalen.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Selvråderetten må stå sentralt i forhandlingene om byvekstavtalen, mener varaordfører Stine Estenstad (H).

Sjokket

Det synet fikk støtte i Melhus kommunestyre da kommunestyret skulle drøfte om Melhus skal delta i forhandlingene om byvekstavtalen. Under et tidligere kommunestyremøte ble spørsmålet om Melhus skulle delta i forhandlingene og hvilke krav kommunen skal stille, utsatt en reaksjon på innsigelsen fylkesutvalget kom med for boligfeltet Haugen.. Fylkesrådmannen mente at feltet med 42 boliger på Løvset kan gi økt trafikk inn til Trondheim. Formannskapet har nettopp vedtatt at kommunen skal klage på innsigelsen, og er kampklar når det gjelder mekling hos fylkesmannen.


Vil kjempe for boligfeltet

Et enstemmig formannskap tar opp kampen for boligfeltet Haugen på Løvset.

 

Melhus er sammen med Malvik og Stjørdal invitert til å være med i forhandlingene om byvekstavtale for Trondheim, mens Skaun er som tidligere omtalt, ikke bedt med. Forhandlingene starter 8. juni.

Sjokket er der fortsatt, men nå har kommunestyret enstemmig bestemt seg for å gå inn i forhandlingene med åpne øyne. Imidlertid er det med det forbeholdet at selvråderetten må ivaretas slik det heter i vedtaket. Det var varaordføreren som bad om at dette momentet blir med i vedtaket, og dette ble enstemmig vedtatt. Varaordføreren sa også at Melhus er godt nok passet på fra før av fylkesmann, vegvesen og andre statlige etater. Dessuten framholdt hun at bilen er en del av distriktets levemåte.

Til Trønderbladet sier Estenstad at hun vil jobbe for at kommunene kan få en forenklet prosess for kommunedelplaner slik at kommunen kan ha oppdaterte planer til enhver tid. Dessuten mener hun at kommunene er blitt nedlesset med kravet om å lage en rekke planer om ulike fagfelter.


Sterke reaksjoner på fylkesnei til boligfelt i Melhus

Melhus kommunestyre reagerer sterkt på fylkesutvalgets nei til boligfeltet på Løvset, og har vedtatt at kommunen ikke vil delta i forhandlingene om byvekstavtalen inntil videre.

 

Svarteper

– Det er veldig bra at vi setter ned foten, og vi vil bevare selvråderetten, sa ordfører Gunnar Krogstad (Ap).

Ordføreren mener at Melhus kan bli sittende med svarteper om Melhus ikke deltar i forhandlingene om byvekstavtalen. Ved å delta i forhandlingene får kommunen vite om Melhus får glede av hyppigere togavganger og tilskudd til for eksempel parkeringshus, gangbru over Gaula og pendlerparkering.

– Vi må være med og se hva vi kan få. Så får vi vurdere underveis. Til syvende og sist er det Melhus kommunestyre som skal avgjøre om vi skal være med på avtalen, sa Krogstad.


Vil ha en hånd på rattet

8. juni starter forhandlingene om byvekstavtalen, og politikerne frykter den kan hindre utvikling i Melhus.

 

Lokale arbeidsplasser

Berit Wold Fjelle (Ap) reiste spørsmålet om Melhus kan gjøre noe for å redusere antall pendlere, og hun viste til at rundt 4000 fra Melhus pendler inn til Trondheim hver dag. Hennes forslag er at offentlige aktører legger kontorer til Melhus, og at innsigelsesmyndighetene kan vise litt slakke når det gjelder dyrkajord slik at bedrifter kan etablere seg i kommunen. 

- Jeg ønsker selvfølgelig ikke at man skal ta i bruk dyrkamark, men kanskje ha litt mer slakke i forhold til områder der man må bruke et par mål til avkjørsel, sa Wold Fjelle.

Formannskapet godtok å bruke 2,5 mål dyrkajord til vei til boligfeltet på Løvset, men det godtok ikke innsigelsesmyndighetene.

- Det at færre pendler og trafikken går ned, må veies opp mot hvor streng man skal være på innsigelser var hovedbudsskapet mitt, forklarer Wold Fjelle etterpå.


Melhus blir sittende igjen med svarteper

Leserinnlegg om Byvekstavtalen

 

Melhuslista støttet også forslaget om å være tydelig på selvråderetten.

– Får vi ikke det som vi vil, mener jeg at vi skal sette ned foten og si at vi vil bestemme selv, sa Sigmund Gråbak.


Betyr vekst i Trondheim at bremsene må på i Melhus?

Kommentar: Kanskje er Skaun og de andre utelatte kommunene de heldige. For det er slett ikke sikkert at en byvekstavtale er det beste for Melhus.