Frykter fiskedød i Sokna etter sementutslipp

Statens vegvesen har målt høy pH-verdi i Sokna, og vurderer tiltak for å hindre at fisken stryker med.

Elva Sokna. 

Nyheter

Sementutslippet onsdag i Sokna har ført til skyhøye pH-verdier i elva Sokna. Ifølge Statens vegvesen rant 30 kubikkmeter sementholdig vann fra Soknedalstunnelen ut i Sokna i 3,5 time onsdag morgen.

Kan være kritisk

Undersøkelser i elva viser en pH-verdi helt oppe i 12,5, og dette er ved selve utslippspunkt. Rett nedenfor utslippspunktet er det målt pH-verdi på 10,2, opplyser assisterende prosjektleder Idar Lillebo i Statens vegvesen.. Selv 5,5 kilometer fra utslippsstedet ble det målt høy pH-verdi i Sokna.

-pH-verdier på rundt 10 kan være kritisk for laks og ørret. Utslippet kan potensielt ha ført til fiskedød på en strekning i Sokna, opplyser prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen på vegvesenets nettside.

Vanligvis holder vann rundt 7 i ph-verdi.

Til Trønderbladet sier Johnsen at det er fare for at fiskeyngel på strekninga fra Soknedal sentrum og til Korporalsbrua har dødd, mens det er grunn til at tro at det ikke er fare for yngelen nord for Korporalsbrua og i Gaula fordi pH-verdien har vært lavere enn 10 der.


Sementholdig tunnelvann har rent ut i elva Sokna

Statens vegvesen roper varsku etter at sementholdig vann fra den nye Soknedalstunnelen har rent rett ut i Sokna.


Sementholdig vann rant ut i Sokna etter at en CO2-tank gikk tom. CO2 benyttes til å nøytralisere vann fra tunnelen. Sement blir sprøytet inn for å unngå at vann strømmer ut i tunnelen. Prosjektleder Johnsen sa til Trønderbladet på onsdag:

- Vi har fått et miljøutslipp som vi ikke skulle ha hatt, og det beklager vi. Vi velger å være åpen rundt dette. Hadde det vært normal vannføring, hadde utslippet trolig ikke fått konsekvenser.

Alarm var montert, og den ble utløst ifølge Johnsen. Likevel rant sementholdig vann ut i Sokna fra klokka 04.39 til omtrent klokka 08.10 på onsdag. Vegvesenet mener at det har vært svikt i rutiner og kontrollsystemer.

- Menneskelig svikt

- Her har det vært menneskelig svikt, og jeg vil ikke gå i detaljer om hva som har skjedd. Hvorvidt det blir reaksjoner overfor entreprenøren, er det noe vi håndterer internt. Vi har varslet at hvis det blir ekstra kostnader, skal entreprenøren være med på å dekke dette. Det viktigste er å unngå at dette skjer igjen, sier Johnsen.

Siden Sokna er islagt, har vegvesenet ikke fått undersøkt hvordan det har gått med fisken og bunndyrene. Det vil ifølge vegvesenet bli gjort så fort isen har smeltet. Johnsen har opplyst til Trønderbladet at det er planlagt elfiske for å telle antall fisker og få utført kartlegging av elvebunnen. Sokna renner ut i Gaula, og Johnsen mener at sementvannet vil være så uttynnet når det når Gaula at det ikke er fare for fiskeyngel der.

- Vannstanden er lav, og det er ikke normalt at det går opp laks på denne tida, sier Johnsen.

Slik vegvesenet ser det nå, vil negative konsekvenser av utslippet i Sokna være avgrenset til området sør for Korporalsbrua. Vegvesenet vurderer kompensasjonstiltak når konsekvensene er kartlagt, og opplyser at disse vil bli utført i samråd med fylkesmannen.

- Hvilke tiltak dersom det er nødvendig, er ikke noe vi har gått inn på nå. Det kan være aktuelt å sette ut ny fiskeyngel, forklarer Johnsen.

Kontrollrutiner

Arbeidet med sementinnsprøyting i Soknedalstunnelen ble stanset da utslippet ble oppdaget, og er kommet i gang igjen. Johnsen opplyser at det er blitt laget rutiner, og at det finnes muligheter for å få stoppet tunnelvann før det når Sokna om alarmen skulle gå.

- Vi har invitert fylkesmannen til å se på systemene vi har, sier Johnsen.