Vil skape økt leseglede

Gimse ungdomsskole har fått nytt skolebibliotek.

Ansvarlige for skolebiblioteket er Janne Smørdal Bleke (til venstre) og Elin Høiem Ølmheim.  Foto: John Lerli

Nyheter

I mange år har Gimse ungdomsskole vært uten skolebibliotek. I oktober ble nye lokaler i kjelleren tatt i bruk.