E6 Soknedal får penger i statsbudsjettet

Regjeringa har foreslått å sette av 220 millioner kroner, men mye av pengene skal komme som bompenger.

Dagens E6 går gjennom Soknedal sentrum. I forgrunnen ser en anleggskontoret.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Bygginga av ny E6 i Soknedal er kommet godt i gang etter at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) tok det første spadestikket før i år.

Mens Nye Veier får tildelt midler for mer helhetlig veibygging, er Statens vegvesen avhengig av årlige bevilgninger i statsbudsjettet.


– Nå braker det løs

Anleggsmaskinene er på vei inn i Soknedal, og snart blir det rystelser og stengte veier.

 

Regjeringa foreslår å sette av 220 millioner kroner neste år til E6 Soknedal. Av dette skal 60 millioner kroner komme fra staten, mens 160 milloner kroner forventes stilt til rådighet fra bomveiselskapet.  Styringsramma for E6 Soknedal er 1,7 milliarder kroner, så det vil være nødvendig med tilskudd fra statsbudsjettet flere år framover.


Slik blir ny E6 gjennom Soknedal

Her kan du se den rykende ferske filmen som Statens vegvesen har fått laget av kommende E6 gjennom Soknedal.

 

Tidligere har staten garantert at det ikke blir bompengeinnkreving før denne E6-strekninga er ferdig bygd.  Ifølge Statens vegvesen skal E6 Soknedal åpne for trafikk i 2020.


Beredskapsvei blir fjernet

Statens vegvesen har bestemt seg for å være streng på bruken av beredskapsveien i Soknedal, og varsler at den blir revet etter bruk.


E6 Soknedal som går mellom Korporalsbrua og Vindalsliene, blir på 6,4 kilometer. Den får to felt med forbikjøringsfelt. Bomstasjonen kommer sør for Soknedal sentrum.

Også på Klett må bilistene ut med bompenger. Regjeringa foreslår å sette av 535 millioner kroner til E6 mellom Melhus og Trondheim, og at 225 millioner kroner av dette er statlige midler. Bompengeandelen er på 310 millioner kroner ifølge forslag til statsbudsjett. Bilistene har i flere år betalt bompenger på Klett.


I november kan du kjøre på ny E6

I midten av november blir E6 mellom Klett og Tiller stengt fra fredag til mandag, og etterpå kan du kjøre på deler av ny E6.