Ap og Sp kniver om å være størst i Midtre Gauldal

Massiv framgang for Sp, fall for Ap.
Nyheter

Med 99,8 prosent av stemmene talt opp i Midtre Gauldal, er Ap og Sp helt jevnstore. Her er oppslutningen i prosent (tallene i parantes er fra stortingsvalget i 2013)

Arbeiderpartiet 31,9 % (-4,2)

Senterpartiet 14,3 % (+9,5)

Høyre 13,2 % (-0,1)

Fremskrittspartiet 11,5 % (-2,2)

Kristelig Folkeparti 4,0 % (-2,3)

Sosialistisk Venstreparti 2,5 % (+0,7)

Venstre 1,8 % (-1,2)

Miljøpartiet De Grønne 1,1 % ( 0,0)

Pensjonistpartiet 0,6 % (+ 0,0)

Rødt 0,5 % ( 0,4)