Jevn strøm til valglokalet

Midtre Gauldal har todagersvalg, og det var køtendenser i valglokalet på Støren.

Renate Hage Haugen er på vei til stemmeurna med stemmeseddelen. Ved urna sitter Brit Laila Hage. 

Ved bordet sitter Ann Andersen, Kjerstin Kosberg, Helen Dragset og Kristin Myklevoll. 

Helge Halvorsen var blant dem som hjalp til i valglokalet på Støren. 

Nyheter

Søndag klokka 17 åpnet valglokalene i Midtre Gauldal som er én av 173 kommuner med valg over to dager.

Leder i stemmestyret, Berit Stornes, forteller at det var tilløp til kø da valglokalet åpnet. På Støren er stemmelokalet i kultursalen på GSK, og det var jevn tilstrømming.

- Vi hadde egentlig planlagt å ha valget bare på mandag, men av hensyn til folk som pendler, har vi åpent to timer på søndag. Dermed kan pendlere som er borte midt i uka, få stemt på søndag, sier Stornes.

Fornøyd velger

Småbarnsmor Renate Hage Haugen (27) var blant dem som kom til valglokalet på Støren, og hun syntes det var veldig greit å få stemme på søndag.

- Mandag blir det fort travelt med henting i barnehage, sier Haugen.

27-åringen syntes det var lett å bestemme seg for hvilket parti hun skulle stemme på, og bestemte seg ut fra partiets profil.

- Jeg har fulgt med litt på partilederdebatten, og samboeren er veldig engasjert i politikk. Det ser ut til at det blir et veldig spennende og tett valg, sier Haugen.

Telling

Stemmestyrets leder, Berit Stornes, opplyser at stemmesedlene var valglokalene blir tatt med til rådhuset der de blir telt både elektronisk og manuelt. Manuell telling er pålagt kommunene av kommunalminister Jan Tore Sanner for å øke sikkerheten ved valget. De siste årene har det kun vært elektronisk telling i Midtre Gauldal.

- Vi har ikke sett det som nødvendig å innkalle ekstra mannskaper for den manuelle tellingen, sier Stornes.

Stemmestyret består av to politikere og to fra administrasjonen. Under valg kan politikere som står på valglistene, ikke være mannskap i valglokalet.

- Politikere kan være med hvis de ikke står på valglista, forklarer Stornes.


Tusenvis har forhåndsstemt

Hver fjerde stemmeberettigede i Melhus har forhåndsstemt, og det gjelder nesten like mange i Midtre Gauldal.


I Melhus er det endagersvalg, og valgdagen er på mandag. Der er det kommunalt ansatte som er valgmedarbeidere, mens politikerne ikke lenger har den rollen.


Valg på sykehjemmet

Køtilstander for å komme inn i vinterhaven.