Godshavn i Børsa

Studenter foreslår å bygge havn i Børsa med tilknytning til en godsterminal på Torgård.

Universitetslektor Jomar Tørset som for øvrig kan føre slekta både til Hølonda og Buvika, peker på Furuvika som foreslås som kaianlegg for en godsterminal.  

Nyheter

Ingeniørstudenter ved NTNU foreslår at det bygges en havn i Furuvika i Børsa som en del av delt løsning for godsterminal. Ideen er kommet fra lokalpolitiker Lars Arne Pedersen.

Venter på svar

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har bebudet at han vil komme med en uttalelse om godsterminal i Trøndelag i forbindelse med Nasjonal transportplan, og da før påske. Ifølge fylkespolitiker og lokalpolitiker Guro Angell Gimse (H) som er en av dem som går sterkt inn for godsterminal på Torgård, vil det komme en uttalelse fra regjeringa «veldig snart».


Godsterminal kan fjerne 60.000 trailere fra veiene

Høyre presser på for å få godsterminal på Torgård.

 

Studenter ved fakultet for ingeniørvitenskap fikk i oppgave å se på utvikling av en godsterminal, og har anbefalt at Torgård velges. Dette er også det alternativet Jernbaneverket (nå Bane Nor) har framhevet som mest aktuelt. Kostnadsoverslaget for en godsterminal på Torgård har økt kraftig, og ligger nå på 6,7 milliarder kroner. En godsterminal på Torgård forutsetter tilknytning til jernbanen, og ei jernbanelinje fra Melhus er kostnadsberegnet til 2,2 milliarder kroner.

900 meter kai

Studentenes veileder Jomar Tørset sier at det er mulig å ha ei løsning med 900 meter lang kai i Furuvika i Børsa, og at godset fraktes fra Furuvika med bil på E39 og opp til Torgård.

- Det er snakk om at E39 skal bygges ut til firefelts motorvei, og det kan være lurt å utrede jernbanelinje for å få fraktet godset. Men det er fullt mulig å transportere gods på E39, sier Tørset.

E39-strekninga går også gjennom Melhus,og det vil også ei jernbanelinje fra ei havn gjøre. Tidligere er havnealternativet på Øysand blitt vraket av miljøhensyn, mens det ifølge en godsstrømanalyse som fylkeskommunen har fått laget, er uklart om det blir regionhavn på Orkanger.

- Furuvika vil gi kort vei, det er dypt nok der og så er jo Øysand fredet, sier Tørset.

Kostnader

Studentene har sett på hva det vil koste å bygge jernbanelinje fra Furuvika og opp til Torgård. Blant annet må Gaula og E6 krysses. Ifølge studentene vil jernbanetilknytning koste tre milliarder kroner. Havneanlegget vil ifølge studentene, koste 750 millioner kroner. Studentene som laget oppgaven, var Anders Rye, Anne Marie Grosås, Aril Shafiei Haakonsen og Christoffer Dahl.

Veileder Tørset mener studentoppgaven gir et realistisk forslag til havneløsning og tilknytning til en godsterminal på Torgård, og han forteller at studentene har brukt Bane Nors (tidligere Jernbaneverket) godsterminalutredning.