I sterk vekst: - Ønsket vårt er mer lokal arbeidskraft