Stor festivitas når den nye næringsveien åpner

foto