– Det var snakk om at jeg kunne få uføretrygd, men jeg bare kjørte på

foto