40 mangler fastlege - kommunen skal lyse ut to nye hjemler