Strever med å få søkere til livsviktige stillinger - prøver ut kreative utlysninger