– Omsetningen er nesten dobbel så stor om sommeren