I årevis har de hatt det trangt og «ønsket seg vekk». Nå flytter butikken inn i sentrumsbygg: – Dette har vi sett fram til lenge