Blir masseoppsigelser ved hjørnesteinsbedrift

foto