Nytt dobbeltspor kan være klart i 2027. Men politikerne stiller fortsatt krav

foto