– Forsikringsselskapene avgjør om Melhustorget må rives

foto