Tegnet inn ny bensinstasjon ved E6. Men noe vesentlig kan stoppe planer