Stusser over at en dyreklinikk og en bank må være med på å betale for gangbrua: – Er lovligheten vurdert?