Koronaen er over, og det er dårlig nytt for bedriften