Inntektene til Advokatkontoret Myhr & CO AS bare vokser, ifølge regnskapet