Foretaksregisteret: Ny virksomhet – Tømrerlaget Utvikling AS