Dette er de viktigste 2023-tallene for Ressem Maskinservice AS