Ceka AS opplever kontinuerlig inntektsvekst, ifølge regnskapet