Rekordtall for lokal bedrift. Har tatt ut 50 millioner kroner i utbytte siden starten

foto