Ingen hadde større overskudd i 2022 enn Christian og kompani