Ensidig fokus på fiberløsninger kan skape digitale klasseskiller