Jeg siterer ordfører : «Vi må gjøre noe for å få flere til å gå».

Det hun da har vært med å vedta er å gjøre Melhus sentrum til et utrygt helvete nettopp for gående! Har politikerne vært i Midtbyen på sommeren?

Folk freser rundt på elsparkesykler med Spotify på ørene og TikTok på øynene og er ikke til stede i virkelighetens trafikk. Og de går fra doningen der de er mest til hinder for gående.

I Paris indre by er elsparkesykler nå fjernet med god grunn.

For å oppfordre folk til å gå mer, da plasserer man  altså ut massevis av mobile hindringer for dem som ferdes til fots!

Men det gjør da politikerne i Melhus med ordføreren i spissen. Og de har dermed et klart ansvar hvordan dette vil gå.