Passfunksjonen ved Røros lensmannskontor bør bestå

foto