Passfunksjonen ved Røros lensmannskontor bør bestå