Nå er enda et skoleår ferdig. Barn i alle aldre kan endelig glemme de times-lange leksene sine som spiser opp tiden deres. 5- og 6-åringer av generasjon 2011 gleder seg allerede til å begynne på skolen. Men bør de egentlig gjøre det?

På skolen møter de en verden, hvor det teoretiske står i sentrum. Ikke lenger ser man på barnets forhold til den andre verdenen, men på forholdet mellom hodet og tavla. At alle skal ha evnen til å være en deltaker i samfunnet ved hjelp av å kunne lese og skrive er en selvfølge. Spørsmålet er da om dette skal prioriteres så hodeløst at barn mister betydningen av å være barn. For barndom er ikke å sitte innelukket i et rom mens de «samfunnsnyttige» evnene måles etter maler, som i en eller annen dystopi.

Barndom er friheten til å tenke, teste og velge selv. Man må som ansvarlige voksne kompromissere med barns ønsker å behov. Ta for eksempel behovet for fysisk aktivitet. Er det merkelig at barn er urolige i klasserommet når man vet at de lengter etter å få brukt kroppen?

Derfor mener vi i Grønn Ungdom at det skal introduseres en sjette grunnleggende ferdighet, den praktiske. Med dette vil det bli gitt rom for praktiske arbeidsmetoder i alle fag. Som en del av barnas mulighet til fri tanke ønsker vi også å styrke elevmedvirkningen til elevrådet, ved å la dem være med på bestemme over den pedagogiske delen av deres skolehverdag. En viktig del av en skole som setter barna i sentrum er gode lærere som bruker tiden sin på barna. Derfor vil vi redusere kravene om en ustanselig rapportering og vurdering Med dette kan får vi håpe at i hvert fall kullet 2012 kan få et annerledes skoleår.

Adrian Leander Skagen

Landsstyrerepresentant for Grønn Ungdom

Sør-Trøndelag