Av «Gammellensmannen»

I artikkelen i Trønderbladet fredag 18. februar, om å flytte folk ut av sykehjemmene står det følgende:

«Signalet fra prosjektgruppa er at hjemmetjenesten må styrkes, og at private eller frivillige ressurser skal ta seg av praktiske oppgaver som hjemmetjenesten gjør i dag.»

Private eller frivillige ressurser er etter mitt syn en ganske ubestemmelig gruppe, tilnærmet hvem som helst.

Prosjektgruppen har drøftet og lagt fram forslaget. Ordføreren presenterer dette i et avisintervju og dette er tydeligvis seriøst ment fra kommunens side.

Hensikten er altså at hvem som helst kan banke / ringe på døra hos eldre og hjelpetrengende og presentere seg som hjemmehjelpere.

Det er ikke lenge mellom hver gang en ser eller hører om eldre som har blitt utsatt for ran, fratatt kredittkort, kontanter, eller andre ting.

Jeg ser ikke at det er nevnt noe om kontroll i artikkelen. Beklagelig vis er det ikke bare ærlige personer blant oss. De mulighetene det her legges opp til, kan nok friste enkelte med uærlige hensikter til å opptre som «hjemmehjelpere». Det vil ikke undre meg om eldre hjelpetrengende eller pårørende som leser artikkelen kan bli engstelige.

Jeg mener å huske at før valget hadde de fleste partiene eldreomsorg, høyt oppe på listen over sine prioriterte saker. Nå har jeg inntrykk av at det kanskje synes smart å kvitte seg med noe ansvar. Det gjenstår å se om det er politisk vilje i kommunen til å gjennomføre forslaget.