Tiller blir et godt knutepunkt for de som reiser med buss