Dagens byvekstavtale skal reforhandles. Avtalen skriver seg tilbake til 2016, og sikrer penger fra Staten til utbygging av transportsystemet. Målet er at biltrafikken ikke skal øke. Avtalen gjaldt først kun Trondheim, men ble utvidet i 2019 med Melhus, Malvik og Stjørdal. Det var en naturlig utvidelse, det er mye pendling fra disse kommunene inn til Trondheim. Det er naturlig nok vanskelig å regulere biltrafikken i Trondheim uten å ta med pendlerkommunene i arbeidet.

Nå har Samferdselsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet besluttet at de vil invitere Skaun og Orkland til reforhandlinger om avtalen. At Skaun blir med kan jeg forstå. De burde ha blitt inkludert da Melhus, Malvik og Stjørdal kom med i avtalen. Men hva er begrunnelsen for at Orkland skal bli med i avtalen? Eller sagt på en annen måte: Hvorfor er ikke Midtre Gauldal inkludert? Jeg kan ikke se at det har skjedd noe siden 2019 som tilsier at Orkland har blitt et viktigere pendlerområde til Trondheim.

For Midtre Gauldal derimot, er det i ferd med å komme en slik endring. Jeg tenker selvsagt på E6-utbyggingen. Arbeidet er i full gang, og om noen år vil det stå en flott motorvei klar helt fra Trondheim til Støren (og videre sørover). Med ny E6 vil det bli kortere kjøretid og enda mer pendling enn det allerede er. Da er det synd at E6-utbyggingen ikke følges opp med kollektivsatsing. Kombinasjonen av en god E6 og et dyrt og dårlig kollektivtilbud er en effektiv måte å tvinge folk til å bruke bilen. Det er en utvikling som er stikk i strid med nullvekstmålet i byvekstavtalen.

Det er ikke kjent hva som er regjeringens begrunnelse for å ikke inkludere Midtre Gauldal i den nye byvekstavtalen. I det svært korte avslagsbrevet 3. oktober skriver de bare at dette er i tråd med lokale parters ønske, og refererer til et brev fra Trondheim kommune i juni. Jeg er i tvil om dette er dekkende for meningen til partene i byvekstavtalen. I vedtaket fra 22. september om nye forhandlinger sier ikke trondheimspolitikerne ett eneste ord om utvidelse til nye kommuner.

Denne uken kommer Fylkestinget til å vedta at de ønsker at Midtre Gauldal skal inkluderes. Dermed vil det bli en del av forhandlingene, og alle partene må ta stilling til dette. Det skal bli spennende å se den faglige begrunnelsen for å utelate Midtre Gauldal, men inkludere Orkland.