Bør vise forståelse for frivillighetens arbeid

NYTT ANLEGG: I juni var det storstilt markering av det nye skyteanlegget som Flå skytterlag har bygd, og laget utfordret partienes gruppeledere til en skytekonkurranse. Etter innledende runder var det finale, og der vant Sigmund Gråbak (Melhuslista) mens Jorid Jagtøyen (Sp) og Jan Arne Bremnes (KrF) kom på henholdsvis andre- og tredjeplass. Kostnadsoverslaget på anlegget er 4,5 millioner kroner, og 2600 dugnadstimer er lagt ned. Et fåtall av politikerne hadde erfaring med å skyte på en skytebane. Foto: Gunn Heidi Nakrem